Pilot ‘De Taalvriend’

Ouderen en statushouders helpen elkaar in een win-win-ontmoeting

ouderen en nieuwkomers in gesprek

Een samenwerking tussen Welkomsttaal en de GGZ heeft een bijzonder project opgeleverd: De Taalvriend. Dit project brengt statushouders en ouderen bij elkaar. Twee groepen mensen die elkaar niet vanzelfsprekend zouden ontmoeten maar veel voor elkaar kunnen betekenen.

Hierbij staat de wederkerigheid centraal. De statushouder kan met een Nederlander het Nederlands oefenen, spreken en ervaren. De oudere beleeft een gezellige tijd, ziet eens andere mensen en heeft het gevoel bij te dragen aan de maatschappij, andere mensen nog te kunnen helpen.