Over Welkomsttaal

Ontstaan

Welkomsttaal geeft sinds de komst van de asielzoekers in 2015 Nederlandse taalles aan anderstaligen. Eerst waren het alleen vluchtelingen en statushouders, nu begeleiden we ook oudkomers (mensen die al lang in Breda wonen maar de taal niet of onvoldoende beheersen) en nieuwkomers.

Organisatie

Stichting Welkomsttaal werkt met 80 professionele vrijwilligers die of een onderwijsbevoegdheid hebben of over voldoende competenties beschikken om de lessen te kunnen geven. De organisatie wordt geleid door een team van 2.3 fte betaalde arbeidskrachten.

Onze uitgangspunten

Welkomsttaal onderscheidt zich van andere aanbieders:

  1. Geen wachtlijsten; elke dag kunnen cursisten instromen.
  2. Les op niveau van de cursist; lesmethode sluit aan op de vooropleiding.
  3. Kleine lesgroepen van 2-8 cursisten.
  4. Welkomsttaal kent een lage prijs (€15 per maand met BredaPas).
  5. Les in gezellige, centraal gelegen bibliotheek de Nieuwe Veste in Breda.
  6. Lessen voor analfabeten tot en met hoogopgeleiden.
  7. De gemeente Breda heeft ons de portal- en vangnetfunctie gegeven.
  8. Elke cursist kennen wij persoonlijk; we leveren maatwerk.
  9. Welkomsttaal biedt naast taallessen integratiebevorderende activiteiten.

Doelstelling

Voorkomen dat de huidige anderstaligen de nieuwe laaggeletterden van de toekomst worden.